DỊCH VỤ

DỊCH VỤ BẢO TRÌ – SỬA CHỬA

    1/ Bảo trì các loại máy đột CNC như : máy đột AMADA , NISSHINBO. Hợp đồng bảo trì theo tháng hoặc năm.
    2/ Lắp đặt các bộ truyền chương trình NC từ máy tính sang máy đột , đặc biệt là các máy AMADA như PEGA 344, PEGA 345, PEGA 357, COMA 555, COMA 567, ARIES 222, ARIES 245, hay các máy Nisshinbo dòng MTP , HTP, MAP, COPY PRESS.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

    1/ Đào tạo nhân viên vận hành máy đột. Đào tạo kỹ năng chuyên sâu từ vẽ Autocad, lập trình Cnckad, vận hành các loại máy đột CNC.

CUNG CẤP PHỤ KIỆN

    1/ Cung cấp các phụ tùng cho máy đột CNC như : kẹp hơi Amada, kẹp dầu Amada, van đột .
    2/ Cung cấp khuôn đột , chày cối đột CNC như khuôn Amada cao , khuôn Amada lùn, khuôn đột Nisshinbo.

SẢN XUẤT , GIA CÔNG

    1/ Sản xuất các loại tủ Rack chất lượng giá cạnh tranh như tủ Rack 6U, tủ Rack 10U, tủ Rack 12U, tủ Rack 16U, tủ Rack 20U, tủ Rack 42U.
    2/ Sản xuất, gia công thang cáp, máng cáp, trunking, cabletray và các phụ kiện co, T, nối.
    3/ Sản xuất , lắp đặt các loại tủ điện, tủ phân phối, tủ tụ bù.